Team

Coaching

“De communicatie loopt bij ons/mijn team niet goed” “Ik voel mij niet gezien en gehoord” “ Ze hebben daarboven geen idee wat wij hier beneden aan het doen zijn”

Zomaar wat thema’s die iedereen die in een team werkt of een team aanstuurt zal herkennen. Het team laat zich leiden door afleiding die voorkomen kan worden wanneer men zich meer bewust wordt van de invloed van eigen en andermans gedrag. Hoe zorg je ervoor dat je als team en/of als manager de weerstand doorbreekt, hoe benut je ieders kwaliteiten en zorg je ervoor dat het eigenaarschap wordt vergroot?

Ik heb als teamcoach diverse verandertrajecten succesvol begeleid binnen teams in de zorg en het onderwijs. Onder het genot van een kop koffie kunnen we gezamenlijk onderzoeken of ik iets kan betekenen voor jullie.

Rick Schepers

"Wilma Stols is een gedreven proces begeleider die door haar brede ervaring teams en organisaties door een veranderingsproces kan leiden. Ze verbind zich aan de doelstelling en neemt zowel een team als de leden van dat team er in mee zodat ze er zelf eigenaar van worden. Ze kijkt naar het geheel van het systeem waarin ook het management en de sturingsstrategie aan bod komen. Als opdrachtgever wordt je goed geïnformeerd en krijg je ook adviezen en reflecties over je eigen inzet en over de borging. Ook in individuele coaching werkt ze ondersteunend aan het leer proces. Je krijgt zicht op je scripts zodat je jezelf, op eigen kracht, kunt resetten."

Amerpoort

Diane Broekhuizen

"Wilma heeft op mijn locatie een teamcoach dag begeleid met een team van 18 mensen waar de samenwerking niet optimaal verliep. De voorbereiding was prettig, we hebben samen goed afgestemd hoe we de dag zouden gaan vormgeven. De dag zelf is goed verlopen. Wilma heeft gedurende de dag iedereen erbij weten te houden en de juiste snaar weten te raken. Het doel wat we vooraf bepaald hadden is behaald. We zijn actief met elkaar aan de slag gegaan d.m.v. interactieve oefeningen  gecombineerd met interventies op wat er ter plekke gebeurde. Wilma heeft een veilige sfeer weten te creëren en iedereen aan het praten gekregen. Het gehele team kijkt terug op een geslaagde dag. Ik heb Wilma op basis van deze ervaring nu gevraagd om in het najaar nog een tweetal sessies met het team te gaan doen."

Reinaerde